Fair-usebeleid & voorwaarden hostingservice (legacy)

Hosting » Fair-usebeleid & voorwaarden (legacy)

Let op!

Dit fair-usebeleid is alleen van toepassing op websites die op de servers van SiteGround staan. Heb je na 6/1/2023 een nieuw hostingpakket aangeschaft, of is je website inmiddels gemigreerd, dan is onderstaand fair-usebeleid niet meer geldig. Bekijk hier het nieuwe fair-usebeleid.

Jouw site wordt gehost op de servers van SiteGround. Daarom gelden te allen tijde hun voorwaarden, waaronder hun Acceptable Use Policy en Terms of Service. Naast deze regels hanteer ik een aantal extra voorwaarden. Deze zijn hieronder weergegeven. Als je bij mij host, ga je akkoord met zowel de voorwaarden van SiteGround als de voorwaarden van mij.

Illegale activiteiten

  • Ik geef je toegang tot mijn servers. Jouw website moet zo zijn ingericht dat jij of anderen hem niet kunnen gebruiken voor illegale activiteiten, waaronder hacking, cracking, DDoS-aanvallen of het verspreiden van wormen en trojans.
  • (E-mail)spam is niet toegestaan. Ik waardeer het als je je mails laat doorsturen naar een mailbox zoals Gmail, zodat de server af en toe kan worden opgeschoond. Dit is niet verplicht.

Aansprakelijkheid

  • Ik ben niet aansprakelijk voor bestanden, documenten en andere gegevens die je op je site plaatst of anderzijds via mijn server publiceert.
  • Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele downtime van de server. Je ontvangt geen schadevergoeding.

Limitaties

  • Een gemiddelde WordPress-website gebruikt ongeveer 1 GB diskruimte en ongeveer 20.000 inodes. Bij grote webshops kan dit meer (2 GB en 40.000 inodes) zijn. Als ik merk dat jouw site meer dan 3x zoveel voorzieningen gebruikt als een gemiddelde, gewone WordPress-website, dus meer dan 3 GB diskruimte en/of meer dan 60.000 inodes, kan ik je vragen je serverruimte op te schonen (bijvoorbeeld door oude mails te verwijderen) of te betalen voor een groter abonnement.
  • Als je meerdere WordPress-installaties wil draaien, bijvoorbeeld op subdomeinen, dien je hiervoor van tevoren toestemming te vragen.
  • Als ik merk dat je site veel meer processen laat draaien dan een gemiddelde site, kan ik je vragen deze processen te staken.

Prijzen & Betalingen

  • Je betaalt één jaar vooruit. Contracten worden automatisch verlengd als de looptijd is verstreken en niet tijdig een opzegging is ontvangen. Prijzen kunnen jaarlijks op 1 januari worden aangepast. Indien de prijsaanpassing een stijging betreft die hoger is dan het prijs-indexcijfer van het CBS, word je hiervan uiterlijk 1 november op de hoogte gebracht, zodat je tijdig je contract kunt opzeggen. Eén maand voor het aflopen van je jaarcontract, ontvang je een factuur voor het jaar daarop.
  • Je kunt altijd opzeggen. Doe dit minimaal één maand voor het aflopen van je jaarcontract. Ik werk altijd mee aan een migratie naar een andere server, als je dit wil.

Wat als je de regels breekt?

  • Dan geef ik je eerst een waarschuwing. Los je het probleem niet op, dan heb ik het recht je site van mijn servers te verwijderen. Je ontvangt geen geld terug. Maar zover is het gelukkig nog nooit gekomen.
Scroll naar boven