Fair-usebeleid & voorwaarden hostingservice

Hosting » Fair-usebeleid & voorwaarden

Let op!

Dit fair-usebeleid is niet van toepassing op websites die op de servers van SiteGround staan. Bekijk hier het oude fair-usebeleid.

Jouw site wordt gehost op de servers van Antagonist. Daarom gelden te allen tijde hun voorwaarden, waaronder hun Algemene Voorwaarden en Notice-and-take-downprocedure. Naast deze regels hanteer ik een aantal extra voorwaarden. Deze zijn hieronder weergegeven. Als je bij mij host, ga je akkoord met zowel de voorwaarden van Antagonist als de voorwaarden van mij.

Illegale activiteiten

  • Jouw website moet zo zijn ingericht dat jij of anderen hem niet kunnen gebruiken voor illegale activiteiten, waaronder hacking, cracking, DDoS-aanvallen of het verspreiden van wormen en trojans.
  • (E-mail)spam is niet toegestaan. Je kunt maximaal 500 e-mails per website per dag versturen.

Aansprakelijkheid

  • Ik ben niet aansprakelijk voor bestanden, documenten en andere gegevens die je op je site plaatst of anderzijds via mijn server publiceert.
  • Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele downtime van de server. Je ontvangt geen schadevergoeding.

Limitaties

  • Je ontvangt 10 GB webruimte, 100.000 inodes, 1 CPU-core, en 512 MB RAM per website. Daarnaast krijg je 100 GB bandbreedte per maand per website ter beschikking. Standaard worden de beschikbare middelen eerlijk over het aantal websites verdeeld. In overleg is het mogelijk om webruimte en bandbreedte naar eigen inzicht te verdelen.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het niet overschrijden van bovenstaande limitaties. Zo is het aan te raden om af en toe je mailbox op de server op te schonen.

Prijzen & Betalingen

  • Je betaalt één jaar vooruit. Contracten worden automatisch verlengd als de looptijd is verstreken en niet tijdig een opzegging is ontvangen. Prijzen kunnen jaarlijks op 1 januari worden aangepast. Indien de prijsaanpassing een stijging betreft die hoger is dan het prijs-indexcijfer van het CBS, word je hiervan uiterlijk 1 november op de hoogte gebracht, zodat je tijdig je contract kunt opzeggen. Eén maand voor het aflopen van je jaarcontract, ontvang je een factuur voor het jaar daarop.
  • Je kunt altijd opzeggen. Doe dit minimaal één maand voor het aflopen van je jaarcontract. Ik werk altijd mee aan een migratie naar een andere server, als je dit wil.

Wat als je de regels breekt?

  • Dan geef ik je eerst een waarschuwing. Los je het probleem niet op, dan heb ik het recht je site van mijn servers te verwijderen. Je ontvangt geen geld terug. Maar zover is het gelukkig nog nooit gekomen.
Scroll naar boven